Question: Waar ligt Stellingwerf?

Contents

De Stellingwerven vormen een gebied in het oosten van Friesland, ten zuidoosten van de rivier de Kuinder (Fries: Tsjonger, Nedersaksisch: Kuunder), dat zich van de rest van de provincie onderscheidt doordat er voorheen deels een een andere taal dan het Fries werd gesproken.

Waar ligt Stellingwerf?

Je partner in milieu en veiligheid Waar ga je van uit? Dat wettelijke regels ontwikkelingen blokkeren?

Waar ligt Stellingwerf?

Of dat er door een gedegen aanpak toch veel mogelijk is. Wij geloven in dat laatste en maken het waar in projecten, met trainingen en via onze interim-krachtpatsers. Oostkracht10 is positief, creatief, nuchter, praktisch en inhoudelijk sterk. Milieu- en veiligheidsregels helpen om de samenleving goed te laten functioneren.

Oostrum (Friesland)

Maar onnodige beperkingen vinden we killing. We helpen overheden om te kijken wat ze ├ęcht moeten regelen. En we zorgen dat ondernemers binnen Waar ligt Stellingwerf?

Waar ligt Stellingwerf?

kaders kunnen doen waar hun ambitie ligt: ondernemen! We zijn er voor je: versterk je met Oostkracht10!

Contact us

Find us at the office

Cudd- Lehnert street no. 7, 84569 New Delhi, India

Give us a ring

Esly Garzone
+76 910 442 603
Mon - Fri, 10:00-16:00

Contact us