Question: Waar ontspringt de Linde?

Contents

De naam Linde of Lende De Linde slingert zich sinds de laatste ijstijd door het Stellingwerfse landschap. Zij ontspringt bij het gehucht Tronde in de gemeente Ooststellingwerf en stroomde tot de aanleg van de Noord Oost Polder bij Kuinre in zee.

De Linde kent 2 verschillende vormen van ondersteuning.

Waar ontspringt de Linde?

Op de bovenverdiepingen wordt appartement bewoning aangeboden voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking. De Linde Waar ontspringt de Linde? gelegen naast een zorgcentrum van Viattence. Daar waar mogelijk stimuleren we bij de groepen van de Linde ontwikkeling en waar nodig proberen we vaardigheden in stand te houden. Het bieden van een fijne en veilige woonomgeving is belangrijk.

De Schelde: van bron tot monding

Voor de groep op de bovenverdiepingen ligt de nadruk op zelfstandig wonen in het eigen appartement met daarnaast mogelijkheden tot contact en begeleiding in een groep. Er wordt samen gegeten in de groepsruimten.

Waar ontspringt de Linde?

Huishoudelijke medewerkers helpen indien nodig de bewoner met schoonmaken in appartement. Een kok verzorgt het eten.

Waar ontspringt de Linde?

In het weekend koken bewoners samen met begeleiding. Eigen keuze voor huisarts en tandarts.

Contact us

Find us at the office

Cudd- Lehnert street no. 7, 84569 New Delhi, India

Give us a ring

Esly Garzone
+76 910 442 603
Mon - Fri, 10:00-16:00

Contact us